Danh mục sản phẩm

  Camera HD-TVI hồng ngoại 2 Megapixel, ống kính tiêu cự thay đổi

  HDS-5885TVI-VFIT3

  Camera HD-TVI hồng ngoại 2 Megapixel, ống kính tiêu cự thay đổi

  Camera HD-Paragon HDS-5882TVI-IRA (HD-TVI 1M)

  HDS-5882TVI-IRA (HD-TVI 1M)

  Camera HD-Paragon HDS-5882TVI-IRA (HD-TVI 1M)

  Camera HD-TVI 2 Megapixel HDS-1885TVI-IR5 hồng ngoại tầm xa

  HDS-1885TVI-IR5

  Camera HD-TVI 2 Megapixel HDS-1885TVI-IR5 hồng ngoại tầm xa

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-5885DTVI-IRM

  HDS-5885DTVI-IRM

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-5885DTVI-IRM

  Camera IP speed dome HD-TVI HDS-PT7230TVI-IR 30X, 4-120mm hồng ngoại HD 2 Megapixel

  HDS-PT7230TVI-IR 30X, 4-120mm

  Camera IP speed dome HD-TVI HDS-PT7230TVI-IR 30X, 4-120mm hồng ngoại HD 2 Megapixel

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-1895TVI-IR3 (HD-TVI 3M)

  HDS-1895TVI-IR3 (HD-TVI 3M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-1895TVI-IR3 (HD-TVI 3M)

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-PT5223TVI-DN 23X, 4-92mm

  HDS-PT5223TVI-DN 23X, 4-92mm

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-PT5223TVI-DN 23X, 4-92mm

  Camera HD-Paragon HDS-1882TVI-IRA (HD-TVI 1M)

  HDS-1882TVI-IRA (HD-TVI 1M)

  Camera HD-Paragon HDS-1882TVI-IRA (HD-TVI 1M)

  Camera HD-TVI hồng ngoại 1 Megapixel HDS-5882TVI-IR

  HDS-5882TVI-IR (HD-TVI 1M)

  Camera HD-TVI hồng ngoại 1 Megapixel HDS-5882TVI-IR

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-5885DTVI-IR

  HDS-5885DTVI-IR

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-5885DTVI-IR

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-1895TVI-IR5 (HD-TVI 3M)

  HDS-1895TVI-IR5 (HD-TVI 3M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-1895TVI-IR5 (HD-TVI 3M)

  Camera HD-TVI HDS-1882TVI-IR3 1 Megapixel, hồng ngoại tầm xa

  HDS-1882TVI-IR3

  Camera HD-TVI HDS-1882TVI-IR3 1 Megapixel, hồng ngoại tầm xa

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1885DTVI-IR5

  HDS-1885DTVI-IR5

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1885DTVI-IR5

  Camera HD-TVI HDS-5882TVI-IR3 1 Megapixel, hồng ngoại tầm xa

  HDS-5882TVI-IR3

  Camera HD-TVI HDS-5882TVI-IR3 1 Megapixel, hồng ngoại tầm xa

  Camera HD-TVI HDS-1882TVI-VFIR3 hồng ngoại 1 Megapixel, ống kính tiêu cự thay đổi

  HDS-1882TVI-VFIR3

  Camera HD-TVI HDS-1882TVI-VFIR3 hồng ngoại 1 Megapixel, ống kính tiêu cự thay đổi

  Camera HD-TVI HDS-5885TVI-IR hồng ngoại 2 Megapixel

  HDS-5885TVI-IR

  Camera HD-TVI HDS-5885TVI-IR hồng ngoại 2 Megapixel

  Camera HDPARAGON HDS-1887TVI-IR5 2.0 Megapixel

  HDS-1887TVI-IR5 (HD-TVI 2M)

  Camera HDPARAGON HDS-1887TVI-IR5 2.0 Megapixel

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-1887TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)

  HDS-1887TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-1887TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)

  Camera HD-TVI HD-PARAGON HDS-5887TVI-IR3 (HD-TVI 2M)

  HDS-5887TVI-IR3 (HD-TVI 2M)

  Camera HD-TVI HD-PARAGON HDS-5887TVI-IR3 (HD-TVI 2M)

  Camera HD-TVI hồng ngoại 1 Megapixel HDS-5882TVI-IRM

  HDS-5882TVI-IRM

  Camera HD-TVI hồng ngoại 1 Megapixel HDS-5882TVI-IRM

  Camera HD-TVI HD-PARAGON HDS-5895TVI-IRM (HD-TVI 3M)

  HDS-5895TVI-IRM (HD-TVI 3M)

  Camera HD-TVI HD-PARAGON HDS-5895TVI-IRM (HD-TVI 3M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-5887TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)

  HDS-5887TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-5887TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)

  ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

  HDS-7308TVI-HDMI

  ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-5895TVI-IR1 (HD-TVI 3M)

  HDS-5895TVI-IR1 (HD-TVI 3M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-5895TVI-IR1 (HD-TVI 3M)

  Camera IP speed dome HDS-PT7123TVI-IR hồng ngoại HD 1 Megapixel

  HDS-PT7123TVI-IR

  Camera IP speed dome HDS-PT7123TVI-IR hồng ngoại HD 1 Megapixel

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1885TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)

  HDS-1885TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1885TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1882TVI-IRA5 (HD-TVI 1M)

  HDS-1882TVI-IRA5 (HD-TVI 1M)

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1882TVI-IRA5 (HD-TVI 1M)

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-PT5123TVI-DN 23X, 4-92mm

  HDS-PT5123TVI-DN 23X, 4-92mm

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-PT5123TVI-DN 23X, 4-92mm

  Camera HD-TVI HD-PARAGON HDS-1887TVI-IR3 (HD-TVI 2M)

  HDS-1887TVI-IR3 (HD-TVI 2M)

  Camera HD-TVI HD-PARAGON HDS-1887TVI-IR3 (HD-TVI 2M)

  Camera HD-TVI HDS-5885TVI-VFIR3 hồng ngoại 2 Megapixel, ống kính tiêu cự thay đổi

  HDS-5885TVI-VFIR3

  Camera HD-TVI HDS-5885TVI-VFIR3 hồng ngoại 2 Megapixel, ống kính tiêu cự thay đổi

  Camera HD-TVI HDS-5885TVI-IRM hồng ngoại 2 Megapixel

  HDS-5885TVI-IRM

  Camera HD-TVI HDS-5885TVI-IRM hồng ngoại 2 Megapixel

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-PT5230TVI-DN 30X, 4-120mm

  HDS-PT5230TVI-DN 30X, 4-120mm

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-PT5230TVI-DN 30X, 4-120mm

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1885DTVI-IR

  HDS-1885DTVI-IR

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1885DTVI-IR

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-1887TVI-IR (HD-TVI 2M)

  HDS-1887TVI-IR (HD-TVI 2M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-1887TVI-IR (HD-TVI 2M)

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1882TVI-IRA3 (HD-TVI 1M)

  HDS-1882TVI-IRA3 (HD-TVI 1M)

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1882TVI-IRA3 (HD-TVI 1M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-1895TVI-IR (HD-TVI 3M)

  HDS-1895TVI-IR (HD-TVI 3M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-1895TVI-IR (HD-TVI 3M)

  Camera HD-TVI HDS-1882TVI-IR hồng ngoại 1 Megapixel

  HDS-1882TVI-IR

  Camera HD-TVI HDS-1882TVI-IR hồng ngoại 1 Megapixel

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1885DTVI-IR3

  HDS-1885DTVI-IR3

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1885DTVI-IR3

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-5895TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 3M)

  HDS-5895TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 3M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-5895TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 3M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-5887TVI-VFIRZ3

  HDS-5887TVI-VFIRZ3

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-5887TVI-VFIRZ3

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-5885DTVI-IR3

  HDS-5885DTVI-IR3

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-5885DTVI-IR3

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-PT7223TVI-IR 23X, 4-92mm

  HDS-PT7223TVI-IR 23X, 4-92mm

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-PT7223TVI-IR 23X, 4-92mm

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-5885TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)

  HDS-5885TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-5885TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)

  Camera HD-TVI hồng ngoại 1 Megapixel, ống kính tiêu cự thay đổi

  HDS-5882TVI-VFIR3

  Camera HD-TVI hồng ngoại 1 Megapixel, ống kính tiêu cự thay đổi

  Camera HD-TVI HDS-1885TVI-IR hồng ngoại 2 Megapixel

  HDS-1885TVI-IR

  Camera HD-TVI HDS-1885TVI-IR hồng ngoại 2 Megapixel

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-5895TVI-IR3 (HD-TVI 3M)

  HDS-5895TVI-IR3 (HD-TVI 3M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-5895TVI-IR3 (HD-TVI 3M)

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1885TVI-WBX (HD-TVI 2M)

  HDS-1885TVI-WBX (HD-TVI 2M)

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-1885TVI-WBX (HD-TVI 2M)

  Camera HD-TVI 2 Megapixel, hồng ngoại tầm xa HDS-5885TVI-IR3

  HDS-5885TVI-IR3

  Camera HD-TVI 2 Megapixel, hồng ngoại tầm xa HDS-5885TVI-IR3

  Camera HD-TVI hồng ngoại 2 Megapixel, ống kính tiêu cự thay đổi

  HDS-1885TVI-VFIR3

  Camera HD-TVI hồng ngoại 2 Megapixel, ống kính tiêu cự thay đổi

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-5887TVI-IRM (HD-TVI 2M)

  HDHDS-5887TVI-IRM (HD-TVI 2M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-5887TVI-IRM (HD-TVI 2M)

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-5882TVI-IRQ (HD-TVI 1M)

  HDS-5882TVI-IRQ (HD-TVI 1M)

  Camera HD-Paragon HD-TVI HDS-5882TVI-IRQ (HD-TVI 1M)

  Camera HD-TVI HDS-1885TVI-IR3 2 Megapixel, hồng ngoại tầm xa

  HDS-1885TVI-IR3

  Camera HD-TVI HDS-1885TVI-IR3 2 Megapixel, hồng ngoại tầm xa

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-1895TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 3M)

  HDS-1895TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 3M)

  Camera HDTVI HD PARAGON HDS-1895TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 3M)

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT QUỐC AN

  Thông Tin Doanh Nghiệp

  Điện thoại : 0932 035 989
  Mã số thuế : 0315812661
  Email     : kinhdoanh@thongminhso.com
  Địa chỉ 383/50/1 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Kết nối với chúng tôi

  Copyright © 2016. All rights reserved by Quoc An