Danh mục sản phẩm

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IR (HD-TVI 1M)

  DS-2CE56C0T-IR

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IR (HD-TVI 1M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IT3 (HD-TVI 2M)

  DS-2CE16D1T-IT3

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IT3 (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IR (HD-TVI 2M)

  DS-2CE16D1T-IR

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IR (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IT3 (HD-TVI 1M)

  DS-2CE16C0T-IT3

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IT3 (HD-TVI 1M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16F7T-IT3Z (HD-TVI 3M)

  DS-2CE16F7T-IT3Z

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16F7T-IT3Z (HD-TVI 3M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16F7T-IT3 (HD-TVI 3M)

  DS-2CE16F7T-IT3 (HD-TVI 3M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16F7T-IT3 (HD-TVI 3M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56F7T-ITM (HD-TVI 3M)

  DS-2CE56F7T-ITM (HD-TVI 3M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56F7T-ITM (HD-TVI 3M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CC12D9T-A  (HD-TVI 2M)

  DS-2CC12D9T-A

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CC12D9T-A  (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IR (HD-TVI 1M)

  DS-2CE16C0T-I

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IR (HD-TVI 1M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IT5 (HD-TVI 2M)

  DS-2CE16D1T-IT5

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IT5 (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IRM (HD-TVI 1M)

  DS-2CE56C0T-IRM

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IRM (HD-TVI 1M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D0T-IR (HD-TVI 2M)

  DS-2CE16D0T-IR

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D0T-IR (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IRM (HD-TVI 2M)

  DS-2CE56D0T-IRM

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IRM (HD-TVI 2M)

  Camera speed dome TVI hồng ngoại DS-2AE7230TI-A 30X, 4-120mm 2 Megapixel

  DS-2AE7230TI-A 30X, 4-120mm

  Camera speed dome TVI hồng ngoại DS-2AE7230TI-A 30X, 4-120mm 2 Megapixel

  Camera HD hồng ngoại DS-2CE56D1T-IR

  DS-2CE56D1T-IR

  Camera HD hồng ngoại DS-2CE56D1T-IR

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56F7T-IT1 (HD-TVI 3M)

  DS-2CE56F7T-IT1 (HD-TVI 3M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56F7T-IT1 (HD-TVI 3M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2AE5230T-A(A3) 30X, 4-120mm

  DS-2AE5230T-A(A3)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2AE5230T-A(A3) 30X, 4-120mm

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D7T-IT5 (HD-TVI 2M)

  DS-2CE16D7T-IT5

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D7T-IT5 (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D0T-IT3 (HD-TVI 2M)

  DS-2CE16D0T-IT3

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D0T-IT3 (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D7T-IT3 (HD-TVI 2M)

  DS-2CE16D7T-IT3

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D7T-IT3 (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56F7T-IT3 (HD-TVI 3M)

  DS-2CE56F7T-IT3 (HD-TVI 3M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56F7T-IT3 (HD-TVI 3M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2AE5223T-A(A3) 23X, 4-92mm

  DS-2AE5223T-A(A3)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2AE5223T-A(A3) 23X, 4-92mm

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-7108HGHI -F1

  DS-7108HGHI -F1

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-7108HGHI -F1

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-7104HGHI-E1

  DS-7104HGHI-E1

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-7104HGHI-E1

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D7T-IT3Z (HD-TVI 2M)

  DS-2CE56D7T-IT3Z (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D7T-IT3Z (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IRP (HD-TVI 1M)

  DS-2CE56C0T-IRP

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IRP (HD-TVI 1M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D7T-IT3Z (HD-TVI 2M)

  DS-2CE16D7T-IT3Z

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D7T-IT3Z (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IR3Z (HD-TVI 2M)

  DS-2CE16D1T-IR3Z

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IR3Z (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-7108HGHI -E1 (HD-TVI 2M)

  DS-7108HGHI -E1

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-7108HGHI -E1 (HD-TVI 2M)

  Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D0T-IRP (HD-TVI 2M)

  DS-2CE16D0T-IRP (HD-TVI 2M)

  Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D0T-IRP (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-IR3Z (HD-TVI 2M)

  DS-2CE56D1T-IR3Z

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-IR3Z (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IT5 (HD-TVI 1M)

  DS-2CE16C0T-IT5

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IT5 (HD-TVI 1M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IT3 (HD-TVI 2M)

  DS-2CE56D0T-IT3

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IT3 (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-VFIR3 (HD-TVI 2M)

  DS-2CE56D1T-VFIR3

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-VFIR3 (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-IT3 (HD-TVI 2M)

  DS-2CE56D1T-IT3

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-IT3 (HD-TVI 2M)

  Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D7T-IT (HD-TVI 2M)

  DS-2CE16D7T-IT (HD-TVI 2M)

  Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D7T-IT (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IT3 (HD-TVI 1M)

  DS-2CE56C0T-IT3

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IT3 (HD-TVI 1M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IR (HD-TVI 2M)

  DS-2CE56D0T-IR

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IR (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56F7T-IT3Z (HD-TVI 3M)

  DS-2CE56F7T-IT3Z

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56F7T-IT3Z (HD-TVI 3M)

  Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D0T-IT5 (HD-TVI 2M)

  DS-2CE16D0T-IT5 (HD-TVI 2M)

  Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D0T-IT5 (HD-TVI 2M)

  Camera HD hồng ngoại DS-2CE56D0T-IRP

  DS-2CE56D0T-IRP

  Camera HD hồng ngoại DS-2CE56D0T-IRP

  Camera speed dome TVI hồng ngoại DS-2AE4223TI-D 23X, 4~92mm 2 Megapixel

  DS-2AE4223TI-D 23X, 4~92mm

  Camera speed dome TVI hồng ngoại DS-2AE4223TI-D 23X, 4~92mm 2 Megapixel

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16F7T-IT5 (HD-TVI 3M)

  DS-2CE16F7T-IT5 (HD-TVI 3M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16F7T-IT5 (HD-TVI 3M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16F7T-IT (HD-TVI 3M)

  DS-2CE16F7T-IT (HD-TVI 3M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16F7T-IT (HD-TVI 3M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-IRM (HD-TVI 2M)

  DS-2CE56D1T-IRM

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-IRM (HD-TVI 2M)

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D7T-IT3 (HD-TVI 2M)

  DS-2CE56D7T-IT3

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D7T-IT3 (HD-TVI 2M)

  Camera speed dome TVI hồng ngoại DS-2AE5223TI-A 23X, 4~92mm 2 Megapixel

  DS-2AE5223TI-A 23X, 4~92mm

  Camera speed dome TVI hồng ngoại DS-2AE5223TI-A 23X, 4~92mm 2 Megapixel

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D7T-ITM (HD-TVI 2M)

  DS-2CE56D7T-ITM

  Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D7T-ITM (HD-TVI 2M)

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT QUỐC AN

  Thông Tin Doanh Nghiệp

  Điện thoại : 0932 035 989
  Mã số thuế : 0315812661
  Email     : kinhdoanh@thongminhso.com
  Địa chỉ 383/50/1 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Kết nối với chúng tôi

  Copyright © 2016. All rights reserved by Quoc An